Не постоје „деца са посебним потребама“

Ваше дете није „инклузивно дете“ због тога што има развојних потешкоћа или неки облик инвалидитета.

Ваше детете је само дете.

Образовање није „посебна потреба“ вашег детета.

Што се тиче саме дефиниције – дете са сметњама у развоју – ми се руководимо дефиницијом према  World Health Organization (1997) ICIDH 2 – International Clasification of Impairments, Geneva: Дете са сметњама у развоју је дете које има тешкоће у развоју и није у могућности да постигне или одржи задовољавајући ниво здравља и развоја или чије здравље и развој могу значајно да се погоршају без додатне подршке или посебних услуга у области здравствене заштите, рехабилитације, образовања, социјалне заштите или других облика подршке.

roll-up-novi_2О свему сте информисани на интернету и све сте научили осим једне ствари: Како да остварите додатну подршку и друга права која припадају вашем детету, предвиђену Законом?

Ви као  родитељи (старатељи) сте једини који имате право и обавезу да свом детету обезбедите пристојно одрастање. Ви доносите одлуку о свом детету.

Ми смо ту само да вас подржимо кроз размену знања и стечено искуство.

Оно што не знамо ми, то знају наши сарадници.

Ми смо део Мреже организација за децу Србије.

Ваше мишњење је нама драгоцено.

Наш контакт:

Е-пошта: iskrica.izdp@gmail.com

Телефон: 0603014666

Адреса: ИСКРИЦА издп, 19000 Зајечар, Ђуре Салаја 17 А